Upojni IGLU

Nakon kratkotrajnih velikih oborina npr. za vrijeme nevremena ili dužeg kišnog razdoblja nastaju lokve vode koje pored lošeg vizualnog izgleda mogu uzrokovati štetu na površinama koje štitimo ili na okolnim objektima. Mi u ponudi imamo kvalitetne upojne bunare koji trenutno preuzmu višak vode te ih polako (kontrolirano) ispuštaju u okolni teren – rezultat čega je čista uredna površina bez lokvi vode i blata. Ovisno o površini koju želimo štiti Iglui se mogu međusobno spajati u tzv. farmu upojnih bunara ili ih po potrebi možemo naknadno nadograđivati.

Tehnički podaci Iglu-a:

 • Volumen 900 L
 • Dimenzije: širina 1537mm, visina 814 mm
 • Materijal: ekološki prihvatljiv PE (polietilen)
 • 2 priključka DN 110 (dovod i spoj na slijedeći Iglu)
 • Težina oko 30 kg.

Upojni Iglu – prednosti za Vas

 • Po cijeni optimalna varijanta za male ili velike sustave.
 • Veliki volumen preuzimanja vode od 900 litara po upojnom Iglu-u.
 • Jedan upojni Iglu zamjenjuje oko 4 tone šljunka (batude) koja se koristi kod klasičnih upojnih bunara.
 • Kompaktna izvedba, ušteda na prostoru.
 • Veliki kapacitet upijanja / ispuštanja vode preko dna i bočnih zidova Iglu-a.
 • Mogućnost nadogradnje (po potrebi i naknadno).
 • Povozno sa teretnim vozilom (klasa opterećenja SLW 30).
 • Nije potrebno omatanje sa geotekstilom.
 •  

Savjet: Kod sistema Iglua Standard uvijek treba predvidjeti predfiltar,

čime se osigurava da u Iglu ne uđu grube nečistoće i tamo se talože.

Ako se spaja na preljev naših podzemnih rezervoara tada ne treba ugrađivati filtar.

Određivanje potrebnog broja Iglua

Broj potrebnih Iglua određuje se na osnovi priključene (krovne) površine, sposobnosti upijanja tla i prosječne količine padalina. Tabelu ispod možemo koristiti kao grubi vodič za određivanje broja Iglua, ona se temelji na normama DIN 1986-100 i ATV-A138.

Izračun veličine sistema prema stvarnim potrebama možemo izraditi na Vaš upit.

 

Vrsta tla / kf faktor (m/s)

Priključena površina u m²

100 m²

200 m²

300 m²

Broj upojnih Iglua

Grubi pijesak / 1×10-3

1

2

3

Srednji ili fini pijesak / 1×10-4

2

4

6

Muljeviti pijesak / 1×10-5

3

6

8

Pjeskoviti mulj / 1×10-6

4

7

10

Primjer ugradnje velikog upojnog sistema
Sastoji se od 1 iglua sa revizijskim šahtom i 15 dodatnih iglua.

Predfiltri za upojne bunare

Na ulazu u upojni bunar po potrebi mogu se ugraditi filtri koji sprječavaju ulazak nečistoća. Veličina / kapacitet filtra određuje se prema priključenoj krovnoj površini ili količini oborina. U ponudi imamo:

 • Predfiltar Maxi (do max. 350 m² priključene površine).
 • Predfiltar Maxi Plus (do max. 500 m² priključene površine).
 • Predfiltar Maximus (do max. 1.500 m² priključene površine).

Dokumenti za preuzimanje

(+385) 042/379-479

Dostupni od 8:00 – 16:00 sati

Adresa: Varaždinska ulica II, odvojak 4,

42000, Varaždin

Email: info@larix.hr