Manja naselja, tvornice, kampovi

Pored odabira adekvatne tehnologije vrlo bitan faktor je i ekonomska isplativost gradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ako znamo da je kod izgradnje centralnih sustava za pročišćavanje otpadnih voda cijena jednog kilometra cjevovoda zajedno sa ugradnjom može iznositi više milijuna kuna, tako da je upitna ekonomska isplativost gradnje i priključivanje udaljenih naselja na centralne sustave ili kanalizacije. To poglavito dolazi do izražaja kod manjih naselja ili kod velikih visinskih razlika između pojedinih objekata ili naselja i sl. U takvim slučajevima višestruko je jeftinije graditi više manjih uređaja za pročišćavanje koji rade potpuno autonomno tj. neovisni jedni o drugima nego ih spajati sa cjevovodima, pumpnim stanicama, također nisu zanemarivi troškovi održavanja takvih velikih sustava i sl.

Kod ovakvih novih uređaja pored specifičnih uvjeta (kapacitet, stupanj / kvaliteta pročišćavanja, vrsta okolnog terena) treba uzeti u obzir materijal (beton ili tzv. plastika) iz čega će rezervoari biti izrađeni jer oni u nekim okolnostima mogu bitno utjecati na visinu cijele investicije.

Mi pružamo neovisne i konkretne savjete o prednostima i nedostacima o obliku i vrsti materijala iz čega će uređaj biti izgrađen – naravno konačna odluka je na kupcu ili krajnjem korisniku.

(+385) 042/379-479

Dostupni od 8:00 – 16:00 sati

Adresa: Varaždinska ulica II, odvojak 4,

42000, Varaždin

Email: info@larix.hr