Nadogradnja postojećih uređaja za pročišćavanje

Pored gotovih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u ponudi imamo opremu da nadogradnju postojećih septičkih jama ili njihovo preuređenje u biološke uređaje za pročišćavanje otpadnih voda ili ako iz bilo kojeg razloga postojeći biološki uređaj ne zadovoljava trenutne tehničke uvjete te ga treba proširiti, povećati njegov kapacitet pročišćavanja, dodati taložnik (npr. kod velikih oscilacija količine dolaznih otpadnih voda) ili povećati razinu / kvalitetu pročišćavanja.

Naša oprema za pročišćavanja otpadnih voda u velikoj je mjeri neovisna o geometriji i materijalu spremnika za pročišćavanje bez obzira da li je to plastika, stakloplastika ili beton ona će pouzdano pročišćavati otpadne vode. Ti rezervoari / komore mogu biti okrugli ili pravokutni, jedini odlučujući čimbenik je da zadovoljavaju minimalne tehničke uvjete tj. volumene bez obzira da li su oni raspoređeni u jedan ili više spremnika ili komora.

Bez obzira čija se oprema ili koja se tehnologija trenutno koristi, pomoću naše opreme, postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda može se nadograditi ili preurediti u biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Osnovni uvjet je da ima odgovarajuće volumene ili kapacitete i da su rezervoari / komore vodonepropusni.


A) Nadogradnja

Ako postojeći rezervoari ne nemaju potreban kapacitet pročišćavanja a zadovoljavaju minimalne tehničke uvjete oni se mogu koristiti kao spremnici aktivnog mulja ili taložnici. Da se postigne potreban kapacitet uz njih se mogu dodati naši novi potpuno opremljeni rezervoari ili SBR komore odgovarajućeg oblika i volumena.
B) Uređaji sa više linija pročišćavanja

Zbog tehničkih ili tehnoloških procesa stvaraju velike oscilacije dolaznih otpadnih voda npr. rad objekta izvan sezone i u sezoni kada njegov kapacitet poraste više puta u odnosu na vansezonski rad npr. kod planinske kuće, skijališta ili autokampova.

Optimalnu razinu pročišćavanja postižemo tako da tijekom sezone uređaj radi punim kapacitetom dok izvan sezone radi samo jedna linija pročišćavanja ili sa minimalnim kapacitetom.C) Dodatni međuspremnik ili taložnik

Kod projektiranja uređaja za pročišćavanje kao osnova uzima se njegovo maksimalno dnevno opterećenje bez obzira da li taj maksimum traje kratko vrijeme npr. restoran kroz tjedan dnevno ima manji broj gostiju dok se kroz vikend njegov kapacitet višestruko poveća. U takvim slučajevima dodaje se međuspremnik ili taložnik koji preuzima trenutne viškove otpadnih voda te se tijekom tjedna pročišćavaju, na taj način postiže se optimalno opterećenje uređaja i odgovarajuća kvalitete pročišćavanja.


(+385) 042/379-479

Dostupni od 8:00 – 16:00 sati

Adresa: Varaždinska ulica II, odvojak 4,

42000, Varaždin

Email: info@larix.hr