Biološki pročistač KLARO One

KLARO One je rezultat najnovijeg razvoja cjelovitih bioloških uređaja za pročišćavanje otpadnih voda tvrtke KLARO, oprema za pročišćavanje otpadnih voda može se ugraditi u postojeće betonske septičke jame ili u nove betonske spremnike koji su izgrađeni prema nacrtima proizvođača opreme. Pročišćavanje se odvija po isprobanom principu KLARO: Nema pokretnih mehaničkih ili električnih dijelova u otpadnim vodama poput crpki i sl. KLARO One nudi maksimalnu fleksibilnost kod nadogradnje postojećih ili novogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Po čemu se razlikujemo od drugih dobavljača slične opreme!

Koračni motori

Umjesto klasičnim elektromagnetskim ventilima procesom pročišćavanja upravlja se pomoću novih koračnih motora koji prije svega sprečavaju hidrauličke udare. Odlikuju se mnogim prednostima poput:

 • Tihog rada.
 • Minimalne potrošnje električne energije.
 • Dugog životnog vijeka, gotovo bez habanja.
 • Malog gubitka tlaka.
 • Upravljanja sa istosmjernim naponom od 24V.
 • Isti model za sve vrste upravljačkih ormara.
 • Jednostavna zamjena pojedinog koračnog motora.
 • Električnog priključka pomoću jednostavnog utikača.
 • Minimalnih troškova održavanja.

KLARO One predstavlja

Sofisticirana tehnologija

 • Mikroprocesorsko upravljanje pročišćavanjem
 • Umjesto elektromagnetskih ventila tihi koračni motori
 • Plug & Play kit
 • Nema neugodnih mirisa

Niski troškovi rada

 • Niska razina mulja kanalizacije
 • Minimalna potrošnja energije
 • Minimalno održavanje

Sigurnost

 • Veliki taložnici, dizajnirani za ukupnu dnevnu količinu
 • Automatsko mjerenje razine
 • Izvrsne vrijednosti pročišćavanja otpadnih voda

Fleksibilnost kod montaže

KLARO One sustav koncipiran je tako da se oprema može instalirati u gotovo svaki spremnik.

 

 • Može se ugraditi u nove betonske spremnike ili nadograditi postojeće septičke jame
 • Može se naknadno ugraditi u 1, 2, 3 ili 4 komorne jame
 • Pogodno za ugradnju u okrugle ili pravokutne jame
 • Može se koristiti u spremnicima izrađenim od različitih materijala (beton, plastika, stakloplastika, …)

Jednokomorna jama

Dvokomorna jama

Trokomorna jama

Četverokomorna jama

Dijelovi opreme KLARO One uređaja

Uređaj za prozračivanje ili areator

Vitalni dio KLARO One opreme su membrane ili areatori tj. uređaji za prozračivanje ili ispuštanje mjehurića zraka u otpadne vode, njihov broj ovisi o broju komora. Zračne membrane imaju zaštitu od oštećenja od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.

Dijelovi jame sa jednom komorom

Pregrada

U jedno komornoj jami ugrađuje se prilagodljiva pregrada čija funkcija je odvajanje krutog teško razgradivog mulja od lako razgradivog tzv. tekućeg mulja koji se pomoću areatora i mikroorganizama razgrađuje tj. pročišćava.

 

Cijev za vađenje nataloženog mulja

Kroz ovu cijev vadi se s vremenom nataloženi i nerazgrađeni mulj, ona je postavljena tako da se ne može ispumpati sav mulj tj. da ostane dovoljno tzv. aktivnog mulja koji sadrži dovoljno mikroorganizama da se (kada se ispumpa stari mulj) može nesmetano nastaviti sa razmnožavanjem mikroorganizama i razgradnjom otpadnih voda.

Dijelovi dvo ili više komornih jama

Pregradni zid

U jamama sa dvije, tri ili četiri komore nalaze se pregradni zidovi u kojima se nalaze otvori kroz koje se iz jedne u drugu komoru prelijevaju otpadne vode. Na drugoj strani pregradnog zida ispred takvog otvora nalazi se fleksibilna ploča čija funkcija je da štiti od prekomjerne turbulencije ili miješanja otpadnih voda za vrijeme pretakanja.

KLARO upravljačke jedinice

Pripremljeni za svaku vrstu ugradnje, odlikuju se širokim spektrom upravljačkih jedinica za pročišćavanje otpadnih voda od malih uređaja 4 do 8 ES preko uređaja za 50 ES pa sve do uređaja od 125 i više ES. Mogu se ugrađivati zatvorene prostore ili na otvorenom u odgovarajuće metalne ili plastične zaštitne ormare.

 

Glavna prednost kod djelovanja naših upravljačkih jedinica je:

 

Mjerenje razine otpadnih voda

KLARO One mjeri razinu dotoka otpadnih voda pomoću senzora tlaka, na taj način detektira dotok i prilagođava proces pročišćavanja, tj. na osnovu toga prema trenutnim uvjetima (podopterećenje ili preopterećenje) uređaj može optimalno reagirati i prilagoditi proces pročišćavanja.

 

Detekcija nedovoljnog opterećenja ili podopterećenja

Ako je dotok mali ili ga nema ili je razina otpadnih voda preniska onda se ciklus pročišćavanja ne pokreće ili povremeno pokreće u svrhu održavanja kvalitete pročišćavanja otpadnih voda. Na taj način štedi se električna energija a s druge strane održava se minimalna količina mikroorganizama u tzv. aktivnom mulju. Promjenu dotoka otpadnih voda uređaj automatski detektira i prilagodi način pročišćavanja trenutnoj situaciji.

 

Detekcija prevelikog opterećenja ili preopterećenja

Ako se dotok naglo poveća ili je razina otpadnih voda previsoka onda se ciklus pročišćavanja zaustavi i automatski se pokreće faza taloženja. Pritom se nerazgrađeni (kruti) dijelovi aktivnog mulja talože tj. padaju na dno dok se u gornjem dijelu otpadnih voda stvara sloj čiste vode koja se može ispuštati u odvodni kanal ili upojni bunar. Na taj način sprječava se ispuštanje nepročišćenih dijelova otpadnih voda.

KLARO Quick – set za pretakanje i pročišćavanje otpadnih voda

Set za pretakanje i pročišćavanje otpadnih voda KLARO Quick odlikuje se pouzdanošću u radu i jednostavnošću kod montaže i održavanju. Set je izrađen iz jednog komada a sastoji se od sustava cijevi za pretakanje pomoću zračnih ili mamut pumpi, pomoću njih otpadne vode pretaču se iz ulazne komore ili taložnika u SBR komoru, zatim povrat aktivnog mulja iz SBR komore u taložnik te ispumpavanje pročišćenih otpadnih voda. Sastavni dio seta je areator pomoću kojeg se upuhuju mjehurići zraka u otpadne vode i vrši njihova razgradnja.
Vrlo lako se montira u postojeće ili u nove uređaje za pročišćavanje otpadnih voda bez obzira da li su oni betonski ili plastični. Set može montirati jedna osoba, jednostavno se pričvrsti na pregradnu stijenu, na vrhu se nalaze tvornički pripremljeni priključci za zrak, također može se vrlo jednostavno demontirati. Njegova prednost dolazi do izražaja ako uređaj za pročišćavanje ima samo jedan ulazni šaht.

Ciklusi SBR tehnologije ili tehnologije Sekvencijskog Biološkog Pročišćavanja otpadnih voda

KLARO One uređaji pročišćavaju otpadne vode na biološki potpuno ekološko prihvatljivi način, koji se u osnovi sastoji od tri faze i to: areacija, taloženje i ispuštanje pročišćenih voda.

 

1. Faza prozračivanja ili areacije
U toj fazi u otpadne vode upuhuje se zrak koji pospješuje djelovanje mikroorganizama u aktivnom mulju na taj način oni ubrzano razgrađuju krute dijelove u otpadnim vodama.

 

2. Faza taloženja
U toj fazi nakon prestanka upuhavanja zraka kruti (nerazgrađeni) dijelovi otpadnih voda padaju na dno dok u gornjem dijelu ostaje čista voda bez boje i mirisa. Ako tijekom te faze dotiču nove otpadne vode zahvaljujući pregradi one ostaju u prvom dijelu ili komori tj. međusobno se ne miješaju.

 

3. Faza ispuštanja
Nakon što su se kruti dijelovi otpadnih voda nataložili na dnu komore uključuje se mamut ili zračna pumpa koja pomoću komprimiranog zraka ispumpava gornji (čisti) sloj pročišćenih voda u odvodni kanal ili upojni bunar. Nakon završetka te faze ponovo započinje prva faza tj. faza areacije.

Slijedeća tabela prikazuje kvalitetu pročišćavanja otpadnih voda pomoću KLARO One uređaja

 

Parametar u otpadnim vodama

Vrijednosti pročišćavanja pomoću KLARO One uređaja

Izmjerena vrijednost

Učinkovitost pročišćavanja

KPK (kemijski postotak kisika)

41 mg/l

94,8 %

BPK5 (biološki postotak kisika)

7 mg/l

98,1 %

NH4-N (amonijak – dušik)

0,5 mg/l

98,3 %

Ntot (ukupni dušik)

7,9 mg/l

87,0 %

Ptot (ukupni fosfat)

1,6 mg/l

80,0 %

SS (suspendirane tvari)

14 mg/l

96,6 %

KLARO One – opis djelovanja

Način djelovanja KLARO SBR metode pročišćavanja

Sa KLARO One štedite novac

Minimalna potrošnja energije

 

KLARO One štedi energiju u radu uređaja. Mali broj upuhavanja zraka uz korištenje koračnih motora drastično se smanjuje potrošnja električne energije.

Niski troškovi održavanja

 

Visokokvalitetne komponente KLARO One uređaja odlikuju se velikom pouzdanošću tako da su troškovi njihovog održavanja svedeni na minimum.

Niska razina mulja

 

Zahvaljujući kontinuiranom prozračivanju dovodnih otpadnih voda one se maksimalno razgrađuju posljedica čega je minimalna razina nerazgrađenog dijela tj. mulja kojeg treba puno rjeđe odvoziti, čime se smanjuju troškovi njegovog zbrinjavanja.

Dokumenti za preuzimanje

Upit za biološki pročistač

Ispunite upitnik i pripremit ćemo Vam prijedlog ponude, primjeren Vašim zahtjevima. Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna.

(+385) 042/379-479

Dostupni od 8:00 – 16:00 sati

Adresa: Varaždinska ulica II, odvojak 4,

42000, Varaždin

Email: info@larix.hr