KLARO WebMonitor® inteligentni nadzor na daljinu

KLARO WebMonitor® je internetski portal (www.klaro-webmonitor.eu) koji krajnjim korisnicima i serviserima omogućava udaljeni nadzor uređaja za pročišćavanje bez obzira gdje se trenutno nalazili.

KLARO WebMonitor® radi u skladu sa zakonskim propisima, on konstantno provjerava vitalne dijelove uređaja, rezultate provjera automatski pohranjuje u memoriju i u svakom su trenutku dostupni ovlaštenim osobama (krajnjim korisnicima, operateru ili servisnoj službi). Na taj način operater je oslobođen obaveze dnevnog obilaska i nadgledanja rada uređaja.

Kod pojave nepravilnosti u njegovom radu automatski se pojavljuje poruka s opisom greške putem SMS-a ili E-pošte na adrese pohranjene u sustavu. Nakon čega operater može sam provjeriti i otkloniti uzrok nepravilnosti ili pozvati servisnu službu, čime se smanjuju troškovi dnevnog obilaska operatera ili servisne službe.

(+385) 042/379-479

Dostupni od 8:00 – 16:00 sati

Adresa: Varaždinska ulica II, odvojak 4,

42000, Varaždin

Email: info@larix.hr